Α΄Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ2
ΣΥΝΟΛΟ10

Β΄& Γ΄Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ2
ΣΥΝΟΛΟ13

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Προετοιμασία
Μαθηματικών – Φυσικής - Χημείας –
Αρχαίων – Νεοελληνικής Γλώσσας και όλων των
δευτερευόντων μαθημάτων για την
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
15 Ώρες/Εβδ.