Β΄ Λυκείου: Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Ελληνική Γλώσσα: Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2
Μαθηματικά: 'Αλγεβρα – Γεωμετρία (προαιρετικά) 3
Φυσικές Επιστήμες: Φυσική – Χημεία (προαιρετικά) 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 12 ή 19

Β΄ Λυκείου: Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Ελληνική Γλώσσα: Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά: 'Αλγεβρα - Γεωμετρία 3
Φυσική 2
Χημεία 1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    3
ΦΥΣΙΚΗ    2
ΧΗΜΕΙΑ  1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ    3
ΣΥΝΟΛΟ   7