Β΄ Λυκείου: Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Ελληνική Γλώσσα: Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 2
Μαθηματικά: 'Αλγεβρα – Γεωμετρία (προαιρετικά) 3
Φυσικές Επιστήμες: Φυσική – Χημεία (προαιρετικά) 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 12 ή 18

Β΄ Λυκείου: Θετικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Ελληνική Γλώσσα: Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία (προαιρετικά) 2
Μαθηματικά: 'Αλγεβρα - Γεωμετρία 3
Φυσικές Επιστήμες: Φυσική - Χημεία 4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    2
ΦΥΣΙΚΗ    2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  3
ΣΥΝΟΛΟ   16 ή 18