Α΄Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ/ΕΒΔ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 3
Ελληνική Γλώσσα: Έκθεση – Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά: Άλγεβρα - Γεωμετρία 4
Φυσική 2
Χημεία 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ2
ΣΥΝΟΛΟ15