1. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ για την παρακολούθηση 2ου μαθήματος 30%
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ για την παρακολούθηση 3ου μαθήματος 40%
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ για την παρακολούθηση 4ου μαθήματος 50%

2. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ειδική προσφορά για μαθητές Α΄ Λυκείου:
Έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου 10%.
Σταθερά δίδακτρα και για τις δύο επόμενες τάξεις (Σχολ. Έτη: 2021-22 και 2022-23), για όσους εγγραφούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.


Ειδική προσφορά για μαθητές Β΄ Λυκείου:
Έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου 10%.
Σταθερά δίδακτρα και για την επόμενη τάξη (Σχολ. Έτος: 2021-22), για όσους εγγραφούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

3. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Έκπτωση 20 % για μαθητές των κάτωθι ειδικών κατηγοριών:
Πολυτέκνων με επίδειξη της πολυτεκνικής ταυτότητας
Τριτέκνων με επίδειξη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
Κοινωνικών κριτηρίων με επίδειξη των κατάλληλων δικαιολογητικών
Μουσουλμάνων με επίδειξη πιστοποιητικού ιθαγένειας
Ανέργων γονέων με επίδειξη ισχύουσας κάρτας ανεργίας

4. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Από 100 ευρώ ανά μήνα